CORB 44

Inițiativa FRM

Poziția Oficială a F.R.M. referitoare la dezbaterea publică privind Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

(comunicat de presă emis de F.R.M. pe 16 februarie)

Zonele Natura 2000 de pe teritoriul Romaniei.

Zonele Natura 2000 de pe teritoriul Romaniei.

Federația Română de Motociclism (F.R.M.) a solicitat Parlamentului României crearea unui cadru legislativ adecvat, care să răspundă nevoilor organizatorilor de competiții off-road din România. Statul Român, prin Legea Educației Fizice și Sportului, nr. 69/2000, consacră sportul de performanță și cel de masă drept activități de interes național și din această perspectivă, prin federațiile de resort, susține acțiunile organizatorice de promovare a sportului. Însă multe modificări legislative au introdus numeroase restricții totale în ceea ce privește organizarea campionatelor sportive off-road.

Modificările legislative propuse de către reprezentanții F.R.M. se referă exclusiv la rețeaua Siturilor Natura 2000, care sunt situri de importanță comunitară și nu urmăresc să aducă vreo atingere prevederilor referitoare la celelalte tipuri de arii protejate de interes național și internațional, cum ar fi rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale, parcuri naturale, geoparcuri sau rezervații ale biosferei. Cele mai multe situri Natura 2000 au suprafețe de zeci și sute de mii de hectare însumând aproximativ 23 % din suprafața totală a țării, în unele județe, procentul depășind 80 % din suprafața montană.

Conform principiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului Europei din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică scopul principal al rețelei de situri Natura 2000 este să promoveze menținerea biodiversității luând în considerare aspectele economice, sociale, culturale și regionale, cu menținerea sau chiar încurajarea activităților umane.

Lipsa de armonizare în legislația națională, dar care trebuie respectată de organizatorii competițiilor, face aproape imposibilă organizarea lor pe viitor. Prin urmare, F.R.M. a propus parlamentarilor români modificarea Ordonanței de Urgență 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare. Art. 52 a fost propus spre modificare prin introducerea prevederii de excepționalitate a circulației cu orice fel de mijloc de transport în situații de urgență, accidente, calamități naturale, etc. De asemenea, prin modificarea acestui articol, sunt acceptate evenimentele sportive desfășurate sub egida federațiilor de resort. Acestea se pot face doar cu aprobarea custodelui/administratorului ariei naturale protejate de importanță comunitară (exemplu: sit Natura 2000).

“Problema este simplă. Campionatele off-road ale României și etapele de Campionat Mondial sunt organizate de decenii la fel ca în toate țările europene, cu aprobări legale la nivel național. Campionatele off-road nu se desfășoară în zone de protecție națională sau internațională, care au suprafețe restrânse și bine determinate (exemplu: nu în parcuri naționale, nu în rezervații, nu în biosfere etc.). Odată cu implementarea legislației europene au apărut și zone de protecție de nivel comunitar care au fost decise rapid, conținând și: drumuri, localități, căi ferate, hoteluri, cabane, pensiuni, etc. Aceste zone de protecție la nivel comunitar au fost aprobate de Ministerul Mediului astfel încât acoperă 23 % din suprafața totală a țării și peste 80 % din suprafața montană, terminându-se invariabil exact la marginea unui drum european, ceea ce face imposibilă orice legatură competițională off-road între Sibiu și Târgu Jiu sau Brașov și Târgu Jiu, de exemplu (vezi harta). Solicitarea F.R.M. conține modificarea unei restricții din lege care ne-ar permite să trecem pe drumuri județene, drumuri forestiere, drumuri de țară, drumuri comunale, etc., cu aprobarea proprietarilor și a custozilor zonelor comunitare protejate pentru a nu desființa Campionatele off-road din România”, declară Secretarul General al Federației Române de Motociclism, dl. Gabriel Olariu.

Natura 2000 in zona Valea Oltului.

Natura 2000 in zona Valea Oltului.

Prin aceste prevederi se asigură garantarea conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural în condițiile în care Federațiile de resort își pot desfășura activitățile specifice în armonie cu obiectivele administratorilor fiecărui sit de importanță comunitară, Natura 2000. Acțiunile cu caracter sportiv au o durată limitată de timp, bine precizată, cu trasee supuse aprobării tuturor celor care au obiective de protejat în suprafețele respective.

Competițiile de off-road sunt un important factor economic pentru fiecare regiune în care se desfășoară. Creează locuri de muncă, atrag turiști, contribuie prin taxe și impozite la bunăstarea locală și, cel mai important, sprijină dezvoltarea unei ramuri economice ce poate fi exploatată și în afara perioadelor competiționale. Turismul enduro este extrem de profitabil în țările din vestul Europei. De exemplu, după o perioadă în care a pus bariere turismului off-road, Franța a revenit cu modificări legislative pentru a reporni această ramură turistică profitabilă pentru comunitate. De asemenea, beneficiile de imagine ale României ce provin din aceste evenimente sunt inestimabile. România ajunge prin sporturile off-road să fie prezentată în aproape toate țările din lume ca o destinație idilică, de o reală frumusețe, ceea ce împinge mulți turiști înspre munții noștri.

În țări cu tradiție în sporturile cu motor, inclusiv din Uniunea Europeană, se desfășoară de zeci de ani competiții de enduro pe suprafețe întinse de teren. Cea mai veche competiție din lume (prima ediție a fost desfășurată în 1913) organizată sub egida Federației Internationale de Motociclism (F.I.M.) este International Six Days Enduro (I.S.D.E). Aceasta a fost organizată în ultimii zece ani în țări precum: Slovacia (2015), Italia (2013), Germania (2012), Finlanda (2011), Portugalia (2009), Grecia (2008), care nu au întâmpinat probleme legislative de acest gen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *